Luchtdichtheid

Ebico - Blowerdoor, wij blazen u omver met ons advies.... Tussentijdse metingEbico - Blowerdoor, wij blazen u omver met ons advies... Definitieve meting

  • Luchtlekken bepalen

  • Blowerdoortest

  • Blowerdoortest

  • Blowerdoortest

Luchtdichtheidsmeting of blowerdoortest

Energiezuinig bouwen is luchtdicht bouwen.
Tot 25 % van de warmte die geproduceerd wordt in de woning vervliegt door kieren en spleten. Daarom is luchtdicht bouwen even belangrijk als isolatie aanbrengen.

Waarom luchtdicht bouwen?

Luchtlekken zijn warmtelekken.
Doorheen kieren en spleten stroomt warme lucht naar buiten en komt er koude buitenlucht naar binnen. De koude lucht die binnenstroomt, moet terug worden opgewarmd tot kamertemperatuur. Dit kost veel energie en geld.

Optimaal werkend ventilatiesysteem
Een ventilatiesysteem werkt pas optimaal als de berekende luchtstromen niet verstoord worden doorlekstromen via kieren en spleten. Deze lekstromen zorgen ervoor dat er energie wordt afgevoerd die niet gerecupereerd kan worden via de warmtewisselaar van het ventilatiesysteem. Een woning uitgerust met een ventilatiesysteem D, zou een n50 waarde moeten hebben minder dan 1.

Voorkomen van tocht in de woning

Minder storende buitengeluiden die de binnenkant van de woning bereiken. ( verkeer - trein - enz )

Hoe luchtdichtheid meten ?

De luchtdichtheid wordt gemeten via een blowerdoortest.

Een ventilator wordt in een raam of deuropening ingebouwd. Met deze ventilator wordt de woning in onder - en bovendruk geplaatst. Het debiet dat nodig is om een onderdruk of overdruk van 50 Pa te creeëren is een maat voor de luchtdichtheid van de woning.

Tijdens een blowerdoormeting is het heel interessant om de lekken te identificeren. Zo kunnen ongewilde lekken nog verholpen worden wat tot een energiezuiniger woning leidt. Ebico beschikt over een infraroodcamera om de luchtlekken in kaart te brengen.

Ebico kan U advies geven omtrent het luchtdicht bouwen of verbouwen van je woning. We zijn perfect uitgerust om luchtdichtheidsmetingen uit te voeren op particuliere woningen en op grote gebouwen. Daarvoor beschikken we over meerdere blowerdoortoestellen en de nodige know-how. Voor vrijblijvende info kun je ons altijd contacterenblowerdoortesten, luchtdichtheid meten, luchtdichtheidsmeting