Veiligheidsco÷rdinatie

Op zoek naar Veiligheidsco÷rdinator?

Veiligheidsco÷rdinatie

Wanneer is men verplicht een veiligheidsco÷rdinator aan te stellen?
Men is verplicht een veiligheidsco÷rdinator aan te stellen zodra er minstens 2 ( onder )aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens tussenkomen op de bouwplaats. Dit is ongeacht de aard ,omvang of de kostprijs van het project.

Wat is het doel van de veiligheidsco÷rdinatie ?
Om het aantallen ongevallen in de bouwsector terug te dringen, werd op 01/05/2001 de wet op de veiligheidsco÷rdinatoren aangenomen. Deze persoon moet erop toezien dat bij de voorbereiding en bij de uitvoering van de werken de nodige maatregelen voorzien zijn om de veiligheid van de bouwvakkers, omwonenden en gebruikers van het gebouw te garanderen.


Wat doet de veiligheidsco÷rdinator ?
Opmaken van het veiligheids - en gezondheidsplan met aanbevelingen en adviezen die eigen zijn aan het bouwproject, de omgeving, de werken en de latere werkzaamheden.
Opmaken van het co÷rdinatiedagboek. In het co÷rdinatiedagboek wordt alle correspondentie tussen de aannemer - bouwheer - archtect en veiligheidsco÷rdinator verzameld die betrekking hebben tot de veiligheid op de werf. Vb keuringsrapporten, verslagen werfbezoeken, enz?
Uitvoeren van het afgesproken aantal werfbezoeken en de bijhorende werfverslagen opmaken.
Opmaken van het Post Interventiedossier ( PID ). Zoals de naam reeds zegt, worden in het PID alle technische inlichtingen verzameld over het bouwproject die nuttig kunnen zijn voor latere onderhoudswerkzaamheden of herstellingswerken. Aan het eind van de werkzaamheden wordt PID overhandigd in ruil voor een ontvangstbewijs. Hiermee is ook de taak van de veiligheidsco÷rdinator afgelopen.
Indien u het bouwwerk verkoopt of schenkt, moet U het PID overhandigen aan de nieuwe eigenaar van het gebouw.